Úvod

Současný vývoj v oblasti inženýrské geodézie směřuje k využívání stále přesnějších přístrojů a automatizovaných systémů. Velký vývoj v navyšování přesnosti přístrojů bohužel působí negativně na řadu geodetů, kteří opomíjejí správnou metodiku měření včetně rozborů přesnosti.

Proto byl v rámci řešení grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. 2077 G1 „Webový informační portál inženýrské geodézie“ vytvořen tento prostor, který by měl primárně sloužit pro podporu studentů studijního programu Geodézie a Kartografie. Měl by podávat fundovaný přehled o přesnosti používaných metod včetně správného terminologického slovníku a aktuálních předpisů, které se v dané problematice používají.

Dále bude na portálu vystaven obousměrný anglicko-český terminologický slovník pojmů, aby nedocházelo k chybným překladům odborných článků a studentských prací.

Obsah je rozdělen do sekcí:

  1. Zákony (sekce 01)
  2. Normy (sekce 02)
  3. Návody a postupy (sekce 03)
  4. Rozbory přesnosti (sekce 05)


K tvorbě sekcí 4. a 5. byla využita publikace [1], pokud není uvedeno jinak. Pro vyhledávání lze kromě dělení dle sekcí a dále článků (vlevo) využít i fulltextového vyhledávání (vpravo nahoře).

Slovník byl sestavěn výběrem vhodných termínů z publikací [2] a [3]. Alternativní zdroj z oblasti geodézie a kratografie je např. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru http://www.vugtk.cz/slovnik/.

Hlavními autory jsou:

Ing. Jaroslav Braun,
Ing. Pavel Třasák, Ph.D. (webmaster, řešitel projektu pavel.trasak@fsv.cvut.cz),
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

V Praze dne 16.8.2012.


[1] Štroner, M. - Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.
[2] Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[3] Uren, J. – Price, B.: Surveying for Engineers. 5-th ed., Palgrave Macmillan Ltd. Houndmills Basingstoke, Hampshire, 2010. ISBN: 978-0-230-22157-4.

Slovník

 
start.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki