Normy

1. Normy terminologické

1.1. ČSN ISO 7078 (73 0230)

Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky

 • rok vydání 1996 (datum účinnosti 1.6.1996)
 • Definuje termíny běžně používané při vytyčování, měření a ostatních zeměměřičských činnostech ve výstavbě. Dále uvádí odpovídající ekvivalenty termínů i v angličtině a francouzštině a v němčině. Norma česky definuje cca 181 hesel.
 • Tato norma je výchozí normou pro práci s dalšími ČSN ISO z oblasti geometrické přesnosti ve výstavbě, zatříděných do podskupiny 73 02xx.

zpět na obsah

1.2. ČSN ISO 1803

Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví

 • rok vydání 1999 (datum účinnosti 1.5.1999)
 • Norma stanoví základní principy pro navrhování rozměrových odchylek stavebních projektů a určuje základní termíny a definice vztahující se k navrhování, ověřování a hodnocení přesnosti. Používá se při navrhování a výrobě stavebních dílců (hromadně nebo účelově vyráběných), při procesu vytyčování, výstavbě objektu a hodnocení objektu jako celku.
 • uvádí termíny a definice (pro 21 hesel), používané v ČSN, zatříděných v podskupině 73 02xx

zpět na obsah

1.3. ČSN 73 0401

Názvosloví v geodézii a kartografii

 • rok vydání 1990 (datum účinnosti 1.9.1990)
 • Norma stanoví vybrané české a slovenské názvy z oboru geodézie a kartografie. Cizojazyčné termíny uvedeny nejsou. Česky je definováno cca 830 hesel.
 • Dříve uvedena ve vyhlášce č. 31/1995 Sb. před účinností pozměňovací vyhlášky č. 311/2009 Sb.

zpět na obsah

1.4. ČSN 73 0402

Značky veličin v geodézii a kartografii

 • rok vydání 2010 (datum účinnosti 1.11.2010)
 • Norma platí pro používání písmenných značek v oboru geodézie a kartografie. Obsahuje názvy a značky, které se používají v záznamech o měření, v dokumentaci výsledků měření a výsledků zeměměřických činností a dále v odborné zeměměřické a další technické literatuře. Neplatí pro mapové a písmenné značky, označující předměty obsahu mapy podle ČSN 01 3411 a ČSN 01 3419. Jednotlivé názvy a značky (celkem 165 názvů a značek) jsou tématicky seskupeny do bloků Geodézie (geodetické základy, gravimetrie, katastr nemovitostí, mapování, inženýrská geodézie, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, zpracování a analýza měření) a Kartografie.

zpět na obsah

Slovník

 
02_normy/0201_normy_terminologicke.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki