Normy

2. Normy pro navrhování geometrické přesnosti

2.1. ČSN 73 0202

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

 • rok vydání 1995 (datum účinnosti 1.4.1995)
 • Norma stanoví základní názvosloví, základní charakteristiky přesnosti a základní požadavky pro navrhování, zajišťování, kontrolu a hodnocení přesnosti geometrických parametrů, které bezprostředně ovlivňují plnění funkčních požadavků na stavební objekty a jejich části po dobu jejich životnosti. Jsou normalizovány např. charakteristiky přesnosti, její stanovení, zajišťování a kontrola.

zpět na obsah

2.2. ČSN 73 0205

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

 • rok vydání 1995 (datum účinnosti 1.4.1995)
 • Norma platí pro navrhování přesnosti geometrických parametrů v návaznosti na ČSN 73 0202 pro:
 • a) stavební konstrukce a jejich části;
 • b) výrobky pro stavební část staveb;
 • c) stavební postupy.
 • Tato norma se nevztahuje na takové konstrukce, u jejichž rozměrů nelze zanedbat zakřivení zemského povrchu.
 • Jsou normalizovány např. požadavky na navrhování geometrické přesnosti, na její kontrolu, na dokumentaci požadavků na přesnost apod.

zpět na obsah

2.3. ČSN 01 3405

Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti

 • rok vydání 1989 (datum účinnosti 1.1.1990)
 • Tato norma stanoví pravidla a způsoby označování charakteristik přesnosti geometrických parametrů na stavebních výkresech sloužících pro realizaci stavebních objektů, konstrukcí, jejich částí a procesů stavění.
 • Norma se nevztahuje na výkresy stavebních objektů, jestliže při určování charakteristik přesnosti jejich geometrických parametrů je nutné uvažovat zakřivení zemského povrchu.

zpět na obsah

2.4. ČSN EN ISO 6284 (01 3405)

Výkresy ve stavebnictví. Předepisování mezních odchylek

 • rok vydání 2000 (datum účinnosti 1.11.2000)
 • Tato mezinárodní norma stanovuje metody předepisování mezních odchylek ve výkresech stavebních konstrukcí.
 • Podrobné zásady pro vyjadřování geometrické přesnosti na výkresech stavebních konstrukcí stanoví ČSN 01 3405, která není v rozporu se zásadami této mezinárodní normy. Rozdíl je pouze v tom, že tato norma dovoluje psát nesouměrné mezní odchylky nejen nad sebou, ale i za sebou.

zpět na obsah

2.5. ČSN 01 3419

Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

 • rok vydání 1988 (datum účinnosti 1.6.1988)
 • Norma stanoví požadavky pro kreslení vytyčovacích výkresů všech druhů staveb. Vedle všeobecné části jsou normalizovány vytyčovací výkresy podrobného vytyčení a místopisy bodů. V přílohách jsou pak uvedeny jednak příklady výkresů, jednak příklad místopisu bodů.
 • Dříve uvedena ve vyhlášce č. 31/1995 Sb. před účinností pozměňovací vyhlášky č. 311/2009 Sb.

zpět na obsah

Slovník

 
02_normy/0202_normy_navrh_presnosti.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki