Návody a postupy

Úvod

Metodické návody, technologické postupy a instrukce pro práce v oboru zeměměřičství a katastru nemovitostí jsou resortními předpisy, které mají zajistit jednotnost postupů prováděných prací a předávaných výsledků.

Platné předpisy se týkají zejména státního mapového díla (základní mapy ČR, státní mapa 1:5000), ortofotomap, prací v bodových polích a pokynů pro vedení katastru nemovitostí ČR. Zde uváděné metodické návody a technologické postupy, které se váží k inženýrské geodézii, jsou v současnosti neplatné.

Obsah

1. Metodické návody

2. Technologické postupy

Důležité odkazy

Slovník

 
03_navody_postupy.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki