Návody a postupy

2. Technologické postupy

2.1 Pro technickou nivelaci

 • Rok vydání 1984.
 • Neplatný (Platný předchozí předpis – Metodický návod pro budování, obnovu a údržbu bodových polí; rok 1983).
 • Návod upravuje měřické postupy a výpočty při určování výšek bodů technickou nivelací.
 • Uvádí i starší předpisy, které jsou již neplatné (dřívější výškové systémy, možnosti připojení nivelačních pořadů).
 • Definuje měřické postupy s uvedením:
  1. Obsahu nivelační soupravy (parametry přístrojů, latí).
  2. Zásad měření (délky záměr, délky nivelačních pořadů, mezní uzávěry).
  3. Návodu na překonání vodního toku.
  4. Vedení nivelačního zápisníku.
 • Uvádí postup výpočtu výšek bodů, úpravu výsledků (technické zprávy, operáty) a náležitosti vypracovaného nivelačního zápisníku.

zpět na obsah

Slovník

 
03_navody_postupy/0302_technologicke_postupy.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki