Normy

Úvod

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky stanoví, že české technické normy (ČSN) nejsou obecně závazné. Obecnou závazností se rozumí povinnost dodržovat ČSN obecně, bez jakéhokoliv omezení, tj. všemi právnickými nebo fyzickými osobami. Povinnost postupovat při určité činnosti v souladu s českými technickými normami však může vzniknout, a to různými způsoby, především pak na základě ustanovení právního předpisu, který stanoví, že ve vztazích upravených tímto právním předpisem je nutno dodržovat české technické normy. Dále povinnost postupovat dle určité normy může vzniknout na základě požadavku ve smlouvě s objednatelem zeměměřických činností.

Obsah

1. Normy terminologické

Pozemní stavby

Značky a názvosloví

2. Normy pro navrhování geometrické přesnosti

Geometrická přesnost ve výstavbě

Výkresy ve stavebnictví

3. Normy realizačních procesů

Přesnost vytyčování staveb

Geometrická přesnost ve výstavbě

Geodetické body

Mapy velkých měřítek

4. Normy pro měření, kontrolu a hodnocení

Geometrická přesnost ve výstavbě

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů

Ostatní

Důležité odkazy

Slovník

 
02_normy.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki